joi, 31 mai 2012

Tragedia Veacurilor - un "raport" intelligent...


Cartea anului 2012 - 2013...


Ellen White este scriitoarea cu cele mai multe titluri traduse în alte limbi, din întreaga istorie a literaturii universale. În literatura americană ea îi întrece pe toți scriitorii, fie ei bărbați sau femei. A scris 40 de cărți și peste 5.000 de articole, iar compilații din manuscrisele sale au dus la publicarea totală a peste 100 de titluri în limba engleză. 
Cărțile semnate E.G.White au avut un impact revoluționar pentru milioane de oameni din întreaga lume în secolul XX. Un titlu clasic în creștinism, Calea către Hristos (Steps to Christ), a fost tradus în peste 140 de limbi, iar cartea de față,Tragedia veacurilor (The Great Controversy), a fost tradusă în peste 75 de limbi și tipărită în zeci de milioane de exemplare. 
Titlul prezent abordează luptele din trecut pentru a scoate în evidenţă faptele şi principiile care vor influența decisiv mersul lumii și evenimentele viitoare. În paginile cărții sunt dezvăluite scenele marii lupte dintre adevăr şi minciună, înşelăciunile lui Satana şi mijloacele prin care i se poate rezista cu succes. Cartea prezintă o soluţie satisfăcătoare pentru marea problemă a răului și a suferinței, ilustrând deopotrivă dreptatea și iubirea lui Dumnezeu. 
Rugăciunea sinceră a scriitoarei este ca, prin influenţa acestei cărţi, oamenii să fie eliberaţi de puterea întunericului şi să aibă „parte de moştenirea sfinţilor în lumină”, pentru gloria Aceluia care ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi.
Cateva informatii despre "ordinul negru" - ordinul iezuit - cuprinse in aceasta carte rara:


"În întreaga creştinătate, protestantismul era ameninţat de duşmani redutabili. După ce primele biruinţe asupra Reformei au trecut, Roma adusese forţe noi, nădăjduind să-şi desăvârşească distrugerea.

În vremea aceea a fost creat ordinul iezuiţilor, cel mai tiran, cel mai lipsit de conştiinţă şi puternic dintre toţi apărătorii papalităţii.

Călugării acestui ordin erau cu totul izolaţi de orice fel de legături pământeşti şi interese omeneşti, morţi faţă de cerinţele afecţiunii naturale, cu raţiunea şi conştiinţa complet înăbuşite, ei nu cunoşteau nici o regulă, nici o legătură, în afară de aceea a ordinului lor, şi nici o datorie în afară de aceea a extinderii puterii lui (vezi note suplimentare).

Evanghelia lui Hristos i-a făcut în stare pe aderenţii ei să facă faţă primejdiei şi să suporte suferinţele, fără să se descurajeze din cauza frigului, a foamei, a trudei şi a sărăciei, ca să înalţe steagul adevărului, făcând faţă scaunului de tortură, temniţei şi rugului. Pentru a lupta împotriva acestor forţe, iezuismul îi inspira pe urmaşii lui cu un fanatism care-i făcea în stare să îndure şi ei primejdii asemănătoare ca să opună puterii adevărului toate mijloacele de amăgire. N-a existat o crimă mai oribilă pe care să n-o săvârşească, nici o amăgire josnică pentru a o practica, nici o prefăcătorie prea perfidă la care să nu recurgă.

Legaţi prin jurământ pentru o sărăcie şi umilinţă continuă, ei aveau scopul de a câştiga bogăţie şi putere, ca să fie devotaţi înăbuşirii protestantismului şi restabilirii supremaţiei papale.

Ca membri ai ordinului lor, aveau un aparent veşmânt de sfinţenie, vizitând închisori şi spitale, ajutându-i pe bolnavi şi pe săraci, mărturisind că au renunţat la lume şi purtând numele sfânt al lui Isus care a venit să facă binele. Însă, sub această înfăţişare exterioară fără reproş, se ascundeau adesea planurile cele mai josnice şi criminale.

Un principiu fundamental al ordinului era acela că scopul scuză mijloacele. Şi în virtutea acestui principiu, minciunile, furturile, jurămintele false, asasinatele erau nu numai scuzate, dar erau şi recomandate atunci când slujeau interesele bisericii. Sub diverse deghizări, iezuiţii îşi croiau drum în funcţii de stat, devenind chiar consilieri ai regelui şi conducând astfel politica naţiunilor. Deveneau servitori pentru a-i spiona pe stăpânii lor.

Înfiinţau şcoli pentru copiii prinţilor şi ai nobililor şi şcoli pentru poporul de rând, în care copiii protestanţilor erau atraşi şi educaţi în păzirea ritualurilor catolice. Toată pompa şi manifestarea exterioară de atunci a cultului romano-catolic avea drept scop să producă confuzie, să uimească şi să cucerească imaginaţia şi în felul acesta libertatea, pentru care părinţii luptaseră şi muriseră, să fie trădată de copii. Iezuiţii s-au răspândit cu repeziciune în Europa şi oriunde ajungeau se producea o reînviorare a papalităţii.

Pentru a le da o putere mai mare, a fost dată o bulă papală care împuternicea Inchiziţia (vezi note suplimentare). În ciuda faptului că era privit cu oroare chiar şi în ţările catolice, acest tribunal groaznic a fost din nou înfiinţat de către conducătorii papistaşi, astfel cruzimile prea groaznice pentru a suporta lumina zilei au fost repetate în temniţe ascunse.

În multe ţări, mii şi mii de oameni chiar din floarea naţiunii, cei mai sinceri şi mai nobili, cei mai inteligenţi, mai educaţi, pastori evlavioşi şi devotaţi cetăţeni harnici şi patrioţi, savanţi eminenţi, artişti talentaţi şi meseriaşi pricepuţi, erau omorâţi sau obligaţi să fugă în alte ţări.

Acestea au fost mijloacele la care a recurs Roma pentru a stinge lumina Reformei, pentru a-i despărţi pe oameni de Biblie şi pentru a restabili ignoranţa şi superstiţia evului mediu." Tragedia Veacurilor, pag.235-236

"Plecarea hughenoţilor a fost marcată în Franţa de o decădere generală. Oraşe meşteşugăreşti înfloritoare au decăzut, regiuni fertile s-au transformat în adevărate pustietăţi, stagnarea intelectuală şi decăderea morală au urmat unei perioade de progres neobişnuit. Parisul a devenit un vast azil pentru săraci şi s-a apreciat că, la izbucnirea Revoluţiei, două sute de mii de săraci cerşeau pâinea din mâna regelui.

Numai iezuiţii prosperau într-o ţară în plină decădere şi conduceau cu o tiranie groaznică bisericile şi şcolile, închisorile şi galerele". Tragedia Veacurilor, pag. 280 Pagina 237 . Iezuiţii - Pentru o declaraţie cu privire la originea, principiile şi ţelurile "Societăţii lui Isus", aşa cum au fost subliniate de membrii acestui ordin, vezi o lucrare intitulată Concerning Jesuits, editată de Rev. John Gerard, S.J., şi publicată la Londra în anul 1902 de Societatea Adevărului Catolic.

În această lucrare se spune: "Resortul întregii organizaţii a societăţii este un spirit de totală ascultare. Fiecare, scrie Sf.Ignaţiu, să fie convins că toţi aceia care trăiesc în ascultare ar trebui să se lase mişcaţi şi călăuziţi de providenţa divină prin superiorii lor, ca şi cum ar fi un trup mort care se lasă purtat oriunde şi să fie tratat oricum, sau ca toiagul unui bătrân de care se slujeşte şi care-l ţine în mână cum vrea".

Această supunere absolută este înnobilată de motivul ei şi trebuie să fie, continuă întemeietorul... promptă, cu bucurie şi stăruitoare... ascultătorul religios împlineşte cu bucurie ceea ce i-au încredinţat superiorii lui pentru binele general, asigurat că prin aceasta el corespunde în adevăr voinţei divine". The Contess R. de Courson in Concerning Jesuits, Pagina. 6. Tragedia Veacurilor, Note Suplimentare, pag.687http://www.viatasisanatate.ro/stiri/tragedia-veacurilor-%E2%80%93-varianta-standard/

http://www.viatasisanatate.ro/stiri/siteul-oficial-pentru-cartea-anului-2012/

Declarația de la Budapesta- Un fost rege care a semnat acest act antinațional

Declarația de la Budapesta- Un fost rege care a semnat acest act antinațional.
Am revenit la acest material incomplet, ca să mai fac anumite precizari utile cititorilor mei:

Cu toate că Ader Janos a devenit președinte (era de așteptat, având în vedere că cei care îl susțin, luptă de atâția ani (decenii)- pentru a pune piciorul pe teritoriul românesc), lucrurile nu se vor schimba în sensul sperat de el și de cei care orchestrează totul din umbră ... !
Să facem o incursiune în istoria conflictului cu Ungaria, mai exact, asupra Declarației de la Budapesta, care era menită să fie declanșatorul care putea dezbina România. --- Pentru asta ma voi ajuta de pasaje din articolul "Declaratia de la Budapesta", semnat de colegiul de redacție ACMRR-SRI, dinrevista Vitralii- Lumini și Umbre, nr. 10, 2012, revista veteranilor din Serviciile Romane de Informatii: oameni de calibru, adevarați patrioți !

"În primul rând, trebuie subliniat că aceasta Declarație se înscrie într-un lung șir de provocări concepute și dirijate de autoritățile statului ungar" - aici aș mai adauga eu la statul ungar: care crede că i se cuvine tot ce își dorește- Transilvania !

"Dupa 1980, Budapesta socialistă a intensificat și mai mult campania revizionistă având drept obiectiv România "prietenă".
Sub egida Academiei Ungare, la Budapesta a apărut în anul 1982 o "istorie" a Transilvaniei în 3 volume, care relua tot arsenalul propagandist antiromânesc folosit de istoriografia maghiară, de statul totalitar horthyst,românii fiind considerați un popor inferior, iar ungurii ca popor superior cu drepturi incontestabile asupra Transilvaniei" (...)

"În cadrul unor manifestări naționaliste încurajate de guvernul de la Budapesta, la 16 iunie 1989 a fost organizat ceremonialul reînhumarii lui Imre Nagy și a altori actori ai evenimentelor din Ungaria toamnei anului 1956.

Cu acest prilej o serie de unguri din exil iau initiațiva de a formula un Apel international, referitor la Transilvania. Constienti ca un asemenea Apel poate avea un impact propagandist numai daca este acceptat si de unii romani, ei reusesc sa convinga sase romani din diaspora sa-si puna semnatura pe un document revizionist unguresc.

Prin acest document, care a ramas cunoscut sub numele de Declaratia de la Budapesta, strategia guvernamentala maghiara de revendicare a Transilvaniei a intrat in etapa formularii unor pretentii afisate la nivel international. Fara nici o retinere, Ungaria se amesteca in treburile interne ale Romaniei."(...)

"La cateva zile dupa publicarea ei, Declaratia de la Budapesta a fost însușită și sprijinită de fostul rege Mihai. Cei care se înghesuie astăzi a-i face temenele ascund cu buna stiinta participarea acestuia la un act antinational.
La 4 iulie 1989, o delegație compusă din Ariadna Combes, Ion Vianu si Dinu Zamfirescu i-a înmanat ex-regelui textul Declaratiei de la Budapesta, iar acesta a aprobat-o întrutotul, subliniind că exprimă și convingerile sale. Presa clujeana, sugera anul trecut că fostul rege ar fi dispus să ofere Transilvania drept rasplată pentru sprijinul extern care să conduca la reașezarea sa pe tron.

Semnatari romani:

 1. Stelian Balanescu (Cercul Roman din RFG);
 2. Mihnea Berindei (Vicepresedinte al Ligii pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania);
 3. Ariadna Combes (Vicepresedinte al Ligii pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania);
 4. Mihai Korne, director al revistei "Lupta";
 5. Ion Vianu, reprezentant al Ligii pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania din Elvetia;
 6. Dinu Zamfirescu, membru al Ligii pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania, si membru al Partidului National Liberal(PNL);
 7. Doru Braia(pro-rege);(cel care il invita pe gura-casca Ohanesian(pro-rege)- "deconspiratorul" sediilor fostei DIE, cel care palavrageste verzi si uscate, " uitand "ca inainte de a fi jurnalist (scuza lui sau poate acoperirea lui) este in primul rand roman, dar din pacate, actiunile lui arata contrariul, si anume ca este anti-roman).
 8. Dan Alexe..,
 9. Theodor Cazaban,
 10. Daniel Boc,
 11. Matei Cazacu,
 12. Antonia Constantinescu,
 13. Sofia Cesianu,
 14. Florica Dimitrescu;
 15. Paul Goma,
 16. Virgil Ierunca,
 17. Eugen Ionescu,
 18. Marie-France Ionescu,
 19. Monica Lovinescu,
 20. Bujor Nedelcovici,
 21. Adrian Niculescu,
 22. Alexandru Niculescu,
 23. Alain Paruit,
 24. Alex. Sincu
 25. Neagu Djuvara......
 26. Sanda Stolojan,
 27. Vlad Stolojan,
 28. Ileana Vrancea,
 29. George Barbul,
 30. Dina Braitianu- Missirliu,
 31. Alexandru Missirliu,
 32. Ileana Verzea
 33. Vladimir Tismaneanu.... "

Reactiile- figurilor proeminente- emigrantilor romani, nu au intarziat sa apara, romanul patriot care isi apara tara chiar si departe de ea, a reactionat pe masura, indignati, surprinsi si revoltati (mesajele acestora le gasiti in revista Vitralii- Lumini si Umbre, nr.10)

Mai mult despre acest subiect dar si despre alte subiecte de maxim interes national, gasiti in revista Vitralii-ACMRR-SRI !


http://securitatea-romaniei.blogspot.com/p/i-secuii-sunt-fratii-nostrii-ii.html

http://www.stiriprahova.ro/Articole/REVISTA%20VITRALII%20NR%2010%20-%20din%20cuprins/12267.aspx
Semnul dolarului - un simbol al Ordinului Iezuit


O prima varianta ar fi ca semnul dolarului isi are originea in Peso-ul spaniol, acest semn fiind deja in corespondentele de afaceri britanice, americane, canadiane, mexicane si spaniole din vremuri mai vechi.


Cu toate acestea, exista alte teorii, ipoteze si variante ce privesc originea acestui semn al dolarului, nici una nu a fost confirmata dar nici negata- probabil pentru ca argumentele mincinoase din partea initiatorilor sunt de prisos, exista dovezi de cand lumea (imaginea de jos) ce sustin ipoteza conform careia, semnul dolarului a fost creatia Ordinului Iezuit(IHS).

Din IHS suprapus, ar rezulta un $ cu 3 linii, insa pentru a nu trezii suspiciuni in momentul cand au pus dolarul in circulatie, au renuntat la o linie( ), dar chiar si asa semnificatia IHS nu se pierde, chiar si cu o linie, semnul dolarului este mai mult decat evident -semnul lor pe banii cu cea mai mare circulatie internationala..
Indirect, oamenii venereaza si se bucura atunci cand vad, au si folosesc hartia ce poarta semnul Iezuitilor, fara sa stie ca Iezuitii sunt cei care ne condamna in fiecare zi la sclavie moderna, la razboaie, la intrigi si dispute interstatale...


Poate si semnul fiarei despre care ni se vorbeste in Biblie, consta in mai multe lucruri :
Ø  pe de-o parte pe plan material : semnul iezuitiilor pe banii de care suntem dependenti;
Ø  pe de alta parte semnul fiarei= ca zii pe care o inchinam „lui Dumnezeu”, insa nu este asa, pentru ca aceasta zii nu este Sabathul(sambata) din Biblie, deci respectam din lipsa de cunostiinte (in Biblie Domnul spune: „poporul meu piere din lipsa de cunostiinte”) ziua pe care Iezuitii o venereaza si anume Ziua Soarelui(duminica)- vezi in imagine : IHS intr-un cerc ce simbolizeaza soarele;
Ø  si poate multe altele, cum ar fi doctrine si invataturi false in  care oamenii cred cu tarie, acestia in naivitatea lor, venereaza si respecta povestile ce poarta semnatura fiarei.


O alta teorie cu privire la originea semnului dolarului, ar fi aceea ca semnul isi are originea din mitologia greaca, de pe vremea lui Hermes, zeul grec al bancherilor, hotilor, mesagerilor... ceea ce are legatura directa cu IHS, pentru ca si Iezuitii la randul lor promoveaza si indoctrineaza tinerii din universitatiile lor cu invatataturile „celor mai inteligenti oameni ai lumii antice”, care isi au originea in Grecia Antica.


Interesant aspect, este acela cum au incercat sa ascunda iezuitii originea semnului Dolarului, folosind ca de obicei semnele(piramida ) -paravanului numit Francmasonerie sau a Illuminatilor... paravane create tot de ei.  Asa a ajuns lumea sa isi indrepte privirea, criticile si materialele catre deconspirarea  francmasonilor si a celorlalti oculti, uitand complet de iezuiti.